Kullanım Koşulları

Sanal Okey'i daha kaliteli ve daha eğlenceli hale getirmek için aşağıdaki maddeleri uygulama konusunda duyarlılığınızı bekliyoruz:

 • Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine ve büyük önderimiz Atatürk'e yönelik karalayıcı ve aşağılayıcı konuşmalara izin vermemekteyiz. Bu şekilde konuşan kullanıcılar hiçbir oyundan atılacaktır. Gerekli görülürse ilgili üyelik hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacaktır.

 • Hakaret - Kişisel Bilgiler: İfade özgürlüğünü destekliyoruz. Ancak, üyelerimize kendilerini özgür şekilde ifade etme alanı sunarken, başkalarını taciz etme ve karalama imkanı vermemekteyiz. Kişi veya grupların dinini, dilini, cinsiyetini, ırkını, etnik grubunu, milliyetini aşağılayıcı içeriğe izin vermiyoruz. Saldırgan davranışlar, tehdit, taciz, özel yaşama saldırı, diğer kullanıcıların kişisel bilgilerinin ifşası hoşgörü sınırlarımızın dışında. Bu şekilde davranan kullanıcılar hiçbir uyarı olmaksızın atılacaklardır. Gerekli görülürse üyelikleri hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacaktır.

 • Pornografi: Pornografinin hiçbir türüne izin vermemekteyiz. Yetişkin cinsel organlarının, cinsel eylemlerin sergilendiği görüntüler veya yazılar hoşgörü sınırlarımızın dışındadır. Özellikle çocuk/ergen çıplaklığı, pornografisi veya bunları teşvik eden veya andıran davranışlar konusunda ciddi hassasiyet göstermekteyiz. Bu şekilde davranan kullanıcılar hiçbir uyarı olmaksızın atılacaklardır. Gerekli görülürse üyelikleri hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacaktır.

 • Zararlı Alışkanlıklar: Satışı veya kullanımı reçeteye bağlı her türlü ilaç ile uyuşturucu madde kapsamına giren ve bağımlılık yaratan bilumum maddelerin tanıtımı, pazarlaması, tavsiyesi mahiyetinde davranışları tolere etmiyoruz. Bu şekilde davranan kullanıcılar hiçbir uyarı olmaksızın atılacaklardır. Gerekli görülürse üyelikleri hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacaktır.

 • Aşırı Şiddet: Şiddeti yaşamımızdan ve bilgisayarımızdan uzak tutmak istiyoruz. Bir insana ya da hayvana acı çektirilmesi, aşağılanması, saldırılması hoşgörü sınırlarımızın dışındadır. Dolayısıyla, her türlü insan veya hayvan yaralama, öldürme, parçalama, vahşet kısaca insan psikolojisi açısından ciddi sakıncalar barındıran her türlü yayının paylaşılması kullanım koşullarımıza aykırıdır. Bu şekilde davranan kullanıcılar hiçbir uyarı olmaksızın atılacaklardır. Gerekli görülürse üyelikleri hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacaktır.

 • Silahlar ve Patlayıcı Maddeler: Yasadışı silah veya patlayıcı madde yapımı, pazarlaması veya kullanımına ilişkin içeriklere izin verilmeyecektir. Bu şekilde davranan kullanıcılar hiçbir uyarı olmaksızın atılacaklardır. Gerekli görülürse üyelikleri hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacaktır.

 • Resmi İçerik: Görüntü alınmasına veya fotoğraf çekilmesine izin verilmeyen askeri veya diğer resmi kurumlara ait içeriklere izin verilmeyecektir. Bu şekilde davranan kullanıcılar hiçbir uyarı olmaksızın atılacaklardır. Gerekli görülürse üyelikleri hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacaktır.

 • Siyaset veya Dini İçerik : Her siyasi görüşe ve dine saygı duyuyor ama bunların suistimal edilmesini istemiyoruz. Bu yüzden siyasi veya diniiçeriklere izin verilmeyecektir. Bu şekilde davranan kullanıcılar hiçbir uyarı olmaksızın atılacaklardır. Gerekli görülürse üyelikleri hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacaktır.

 • Yasalara Aykırılık: Yasanın suç saydığı fiileri öven,suça özendiren, ticari olarak haksız rekabete neden olan, illegal ürünler ile ilgili içeriklere izin verilmeyecektir. Bu şekilde davranan kullanıcılar hiçbir uyarı olmaksızın atılacaklardır. Gerekli görülürse üyelikleri hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacaktır.

 • Kullanıcı Şikayeti: Sanal Okey'in kullanıcı sayısının fazlalığı sebebiyle nadiren de olsa yukarıda belirtilen unsurlardan birinin veya bir kaçının yanlışlıkla gerçekleştiği durumlarda şahsınız ya da toplum adına bizi uyarmaktan kaçınmayınız. Uyarınız derhal ilgili departmanlarımızca incelenerek dikkate alınacak ve aykırılık en kısa sürede giderilecektir.

Yasal Sorumluluk

 • Üyelerimiz, paylaştığı içeriklerden münferiden kendileri sorumludur. Yukarıda belirtilen sınırlamaları aşan içerikleri üreten kullanıcılaraa, devlet veya hak sahibi üçüncü şahıslar tarafından yöneltilen tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan Sanal Okey sorumlu olmayıp bizzat üye sorumludur.

 • Üye, Sanal Okey'de bir birey (fert veya şahıs) olduğu (tüzel kişi veya benzeri olmadığı) ve en az 18 yaşında bulunduğu hususunu beyan ve teyit eder. Kullanıcı, aynı zamanda servisleri kullanmaya ve siteye giriş yapmaya yasal olarak yetkili olduğunu ve servislerin seçiminde, servislerin kullanımında ve siteye girişinde her türlü sorumluluğu üstlendiğini, Sanal Okey'e beyan ve tasdik eder. Bu anlaşma, kanuna aykırılık söz konusu olan durumlarda hükümsüzdür ve bu gibi hukuki durumlarda siteye giriş hakkı iptal edilir.

 • Üye, siteye girmek ve bağlanmak için gerekli ekipman veya yardımcı servisleri edinmekten ve bunları korumaktan sorumludur. Üye, servislerin kullanımı için gerekli, modemler, bilgisayar donanımı, yazılım, uzun ya da kısa mesafe telefon servisleri, herhangi bir sınırlama olmadan, bilimum gerekli cihaz ve ekipmanı bulundurmakla yükümlüdür. Kullanıcı bu gibi ekipmanların veya yardımcı servislerin, 'Servis'lerle uyumlu olması güvencesinden sorumludur.

 • Bazı hallerde devlet, kişileri ya da kuruluşları, sizin hakkınızda bilgi ifşaatına icbar edebilir. Sanal Okey uygun gördüğü takdirde, bu gibi hallerde, sizin yetki vermenize gerek kalmadan bu duruma uyacaktır. Sanal Okey, mevcut veya muhtemel bir hukuk davasında, gerçeğe erişmeyi kolaylaştırmak amacıyla,

  • (a) eğer gerekli görürse,
  • (b) böyle açıklamaların kendisinin potansiyel mükellefiyetini hafifleteceğine inanırsa veya
  • (c) kendi haklarını korumak için bazı kişisel bilgilerinizi paylaşmayı uygun görüp gerçekleştirebilir.

Bu üyelik sözleşmesi, zaman içinde Sanal Okey Yönetimi tarafından güncellenebilir. Üyelerimiz, Sanal Okey'e her giriş yaptığında güncellenmiş sözleşme maddelerini kabul etmiş sayılır. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz.